Faliyetlerimiz

Eğitimlerimiz


Duyurular

DUYURU 1- (2011 YILINDA ASKIYA ALINACAK ÜYELER): 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu'nun 10. Maddesinde yazılı ''İçinde bulunulan yıldan önceki 2 yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ve bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri oda yönetim kurulu kararı ile meslek gurupları ve seçmen listelerinden silinir, aidat tahakkukları durdurulur.'' Hükmü gereğince 31.01.2011 tarih ve 106(2011-4) sayılı oda yönetim kurulu kararımıza istinaden aşağıda belirtilen üyelerimizn 31.01.2011 tarihi itibari ile akıya alınmıştır.

2011 YILI ASKI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

DUYURU 2- (2011 YILINDA YAPILACAK RE'EN TERKİNLER): 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu'nun 10. Maddesinde gereğince aşağıdaki listede belirtilen üyelerimizin 2011 yılı şubat ayı içerisinde kayıtları es'en silinecektir.

2011 RESEN TERKİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

DUYURU 3- (GEÇMİŞ YIL AİDATLAR GECİKME FAİZLERİ AFFEDİLDİ): Türkiye Odalar ve Borsala Birliğinden konuyla ilgili odamıza gelen yazıda 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun ve Diger Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ''  25 Şubat 2011 tarihinde yürlüğe girmiş olduğu bildirilmiştir. Söz konusu kanun geçmiş yıl oda aidatlarının gecikme faizlerinin affı ve silinmesini de kapsadığından odamıza geçmiş yıl aidat borcu bulunan üyelerimizin  geçmiş yıl aidatlarının ana paralarını 01. Mart 2011 - 00 Eylül 2011 tarihleri arasında ( 6 ay içerisinde)  tamamını ödemeleri halinde aidatlarının ana paralarına ait gecikme faizleri silinecektir.

DUYURU 4- RESEN TERKİN SÜRELERİ UZATILDI: Daha önce alınan 15.01.2011 tarih ve 104(2011-2) nolu yönetim kurulumuzda alınan 135 nolu kararda res’en silinecek üyelerimiz tebligat gönderilmesi için liste haline getirilmiş ve durumlarını belirtmeleri ve aidat borçlarının tamamını ödemeleri için 10 gün bir süre tanınmıştır. . Fakat önümüzdeki günlerde çıkması beklenilen Torba Yasa Kanunu henüz yürürlüğe girmediğinden ve bu yasanın çıkmasının üyelerimiz tarafından beklenildiğinden Res’en silinecekleri için daha önce tebligat gönderilerek 10 gün süre tanınan üyelerimizin tebligat sürelerinin 25 Mart 2011 Tarihine kadar uzatılmıştır.

DUYURU 4- RESEN TERKİN SÜRELERİ TEKRAR UZATILDI: Daha önce alınan 15.01.2011 tarih ve 104(2011-2) nolu yönetim kurulumuzda5alınan 135 nolu kararda res’en silinecek üyelerimiz tebligat gönderilmesi için liste haline getirilmiş ve durumlarını belirtmeleri ve aidat borçlarının tamamını ödemeleri için 10 gün bir süre tanınmıştır. . Fakat Torba Yasa Kanununa üyelerimizden gelen yoğun talep üzerine Res’en silinecekleri için daha önce tebligat gönderilerek 10 gün süre tanınan üyelerimizin tebligat sürelerinin 25 Nisan 2011 Tarihine kadar uzatılmıştır.