Faliyetlerimiz

Eğitimlerimiz


İlçemizin Coğrafi Yapısı
Coğrafi Yapısı

1- YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ :

Pasinler ilçesi sınırları içindeki, yeryüzü şekilleri; Doğu Anadolu Bölgesinin bu bölümünde, jeolojik çağlarda etkili olan iç ve dış kuvvetlerin izlerini taşır. İç kuvvetlerin etkili olduğu dönemlerde ; Pasinler Havzası oluşmuş, faylanmalara bağlı olarak volkanik kayalar çevreye yayılmıştır. Yöredeki sıcak su kaynakları ve tarihi devirlerden beri devam eden depremler, hep bu iç kuvvetlerin eseridir. Ova ile çevre dağlık alanlar arasındaki yükselti farkının (1500 m) fazla olmasının nedeni de bunlardır.

 

İlçenin ana guruplarıyla yer şekillerini iki kısımda incelemek mümkündür;

a) Çevredeki yüksek alanlar : Yukarı Aras Havzası akaçlama alanı su bölümü çizgilerini oluşturan doruklardan başlayarak, Pasinler ovasına doğru alçalan yamaçlarda sona erer.

Kuzeyde Kargapazarı yüksek kütlesinde; dağlar, platolar ve tepelerden oluşur. Plato karakteri taşıyan bu kuşağın en yüksek yeri 3145 m ile Çamlıyurt tepesidir. Andaizt ve bazalt gibi volkanik kayaların yığılmasıyla, kütlevi ve plato görünümü kazanmış bir dağdır. Bu dağlar, Güneybatı doğrultusunda uzanarak Palandöken Dağlarıyla birleşir. Birleşme yeri, Erzurum Ovası ile Pasinler Ovası'nı birbirinden ayıran Deveboynu eşiğidir. Pasinler Ovası'nın Güneyinde çerçeveyi teşkil eden kütleler, Palandöken Dağlarının doğuya doğru devamı olan Şahvelet Dağlarıdır. Yer şekilleri bakımından Kargapazarı Dağları ile benzerlik gösteren bu ünite, Pasinler Ovası'na geçiş bölgesinde tepelik alanlarıyla çeşitlilik gösterir.

Pasinler Çayı Havzası (Pasinler Havzası) sınırları içindeki yüksek sahalar, sadece dağlık alanlardan ibaret değildir. Yer yer dağlarla karıştırılan yüksek düzlükler ve akarsularla derin bir şekilde yarılmış plato düzlüklerini, ovanın kuzeyinde ve güneyinde görmek mümkündür. Bu bölümdeki diğer önemli vadiler ise ; Tımar Çayı ve Miyadin Çayı vadileridir. Tımar Çayı Vadisi'nde, yakın zamanda hizmete girmiş Demirdöven Barajı gölü suları toplamıştır.

b) Havza tabanı : Pasinler Havzası'nın tabanını teşkil eden, Pasinler Ovası'nın alanı yaklaşık olarak 350 km kareyi bulur. Volkanik kökenli Deveboynu Eşiği ile (1950 m) Erzurum ovasından ayrılmış olan, 1600 - 1700 m yüksekliğinde bir graben olup, alüviyal dolgu ovasıdır.

2- İKLİM :

Denizden yüksekliği 1740 m. olan Pasinler ilçe merkezinin yıllık ortalama sıcaklığı 5.6 ºC' dir. Pasinler, Erzurum'a göre yazların daha sıcak, kışların ise soğuk ve dolayısıyla da karasallığın daha şiddetli olduğu bir yerleşmedir. Pasinler' de, ana hatları ile Doğu Anadolu karasal iklim tipi etkili olmaktadır. Kışlar uzun, soğuk ve az yağışlı, baharlar kısa yağışlı ve az belirgin, yazlar ise kısa sıcak ve kuraktır.

3- AKARSULAR :

Pasinler'in belli başlı akarsuları şunlardır: Badivcan Çayı (560lt/sn lik akım değeri), Büyükdere(880lt/sn akım değeri), Müceldi Çayı ( 1200 lt/sn), Pasinler Çayı (2700 lt/sn).

4- NÜFUSU :

2000 yılında Pasinler ilçe nüfusu 44.464 iken 2008 yılı aderese dayalı nüfus kayıt sistemine göre nüfus 34.353' e düşmüştür. Nüfus değişmesinde; Ekonomik nedenler ve iklim şartları dolayısıyla büyük şehirlere doğru göçlerin yoğunluğu etkili olmuştur.