Faliyetlerimiz

Eğitimlerimiz


Nasıl İhracatçı Olunur? PDF Yazdır e-Posta
pasinlertso tarafından yazıldı.   
Çarşamba, 14 Temmuz 2010 09:10
Nasıl İhracatçı Olunur?

İhracatçı olmak için herhangi bir belge veya izin sertifikası sahibi olmak gerekmemektedir.

İhraç edilecek ürünle ilgili ihracatçı birliğine (İhraç edeceği ürüne göre, Türkiye'de 22 madde birliği bazında örgütlenmiş 58 ihracatçı birliğinden birine üye olduğunda ihracatçı niteliği kazanmış olur ve ihracat yapabilir.) üye olmaları gerekmektedir.

Bu çerçevede ihracat yapmak için İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne üye olmak isteyenlerden, Ticaret Sicil Gazetesi ve tek vergi numarası sahibi olduğunu tevsik eden belgeler ve noterden tasdikli imza sirküleri istenmektedir. Üyelik işlemini gerçekleştirenler İhracat Yönetmeliği ve uygulama Tebliğlerine uygun olarak ihracatlarını gerçekleştirmektedir.
 

İhracat İşlemlerinin Çeşitli Aşamalarında Başvurulacak Bazı Yardımcı Kuruluşlar Hangileridir?

Dış Ticaret müsteşarlığı
Maliye Bakanlığı - Gelirler Genel Müdürlüğü,Vergi Daireleri

Hazine Müsteşarlığı
Gümrük Müsteşarlığı

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

İhracatçı Birlikleri

Veteriner Müdürlükleri ve Tarım İl Müdürlükleri

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret ve Sanayi Odaları